Берегометська громада
Чернівецька область, Вижницький район

ДО УВАГИ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ, ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

Дата: 17.04.2024 11:23
Кількість переглядів: 45

ДО  УВАГИ  ЗАХИСНИКІВ  і   ЗАХИСНИЦЬ,

ВІЙСЬКОВИХ  КАПЕЛАНІВ,   ПОСТРАЖДАЛИХ  УЧАСНИКІВ

РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ  ТА  ЧЛЕНІВ  ЇХ СІМЕЙ

 

Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.03.2024 № 262-р затверджено Порядок надання грошової допомоги Захисникам і Захисницям, військовим капеланам, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їх сімей, а також членам сімей загиблих/померлих волонтерів, Захисників і Захисниць та постраждалих учасників Революції Гідності.

Фінансування Регіональної програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, що дозволить здійснити низку заходів правового, соціального та медичного характеру, зокрема:

 • проведення інформаційної кампанії щодо прав та гарантій Захисників та Захисниць України і членів їх сімей;
 • надання фінансової допомоги незахищеним верствам населення окремих категорій громадян;
 • забезпечення зубопротезуванням;
 • сприяння діяльності обласних громадських організацій;
 • охоплення освітніми та культурно-просвітницькими послугами;
 • здійснення медичного та психосоціального забезпечення;
 • здійснення заходів з соціальної адаптації військовослужбовців та звільнених з військової служби і членів їх сімей.

АКЦЕНТУЄМО УВАГУ, що відповідно до Порядку у 2024 році передбачено виплати грошових допомог окремим категоріям громадян, а саме:

 • батькам, дружинам/чоловікам, неповнолітнім дітям, неодруженим повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І та ІІ групи або дитини з інвалідністю, загиблих/померлих Захисників та Захисниць України – розмір виплати грошової допомоги складатиме 2000,00 грн щомісячно.

Для отримання зазначеної грошової допомоги заявник подає до структурного підрозділу органу місцевого самоврядування за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) відповідний пакет документів, а саме:

 • заяву про надання матеріальної допомоги  із зазначенням реквізитів міжнародного номера банківського рахунка, на який будуть перераховані кошти;
 • згоду на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (відповідні сторінки за наявності) або ІD-картки разом із витягом із реєстру територіальної громади;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • копії документів, які підтверджують ступінь спорідненості;
 • копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові. Дата видачі і місце проживання (перебування) яких задеклароване/зареєстроване на території Чернівецької області;
 • копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни». Дійсного на дату подачі заяви, а для дітей до 14 років – довідку, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї, або опікуну за місцем реєстрації дитини відповідно до абзацу другого пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;
 • копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією, виданої згідно форми первинної облікової документації № 157-1/о «Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 року № 577, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.09.2012 року за № 1504/21816, про встановлення   І або ІІ групи інвалідності (для осіб з інвалідністю);
 • копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого згідно форми первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років», наведеній у додатку до Порядку медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.12.2001 року № 482, затвердженого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 року за № 11/6299.

 

 • малолітнім та неповнолітнім дітям загиблих/померлих Захисників та Захисниць України, волонтерів до 25 грудня 2024 (до Різдвяних свят) – одноразово. Розмір виплати грошової допомоги визначатиметься щорічно у грудні місяці розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за поданням Департаменту соціального захисту населення в залежності від наявного фінансового ресурсу обласного бюджету в межах видатків на відповідний рік.

Для отримання зазначеної грошової допомоги заявник подає до структурного підрозділу органу місцевого самоврядування за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) відповідний пакет документів, а саме:

 • заяву про надання матеріальної допомоги  із зазначенням реквізитів міжнародного номера банківського рахунка, на який будуть перераховані кошти;
 • згоду на обробку та використання персональних даних;
 • копію паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (відповідні сторінки) або ІD-картки разом із витягом із реєстру територіальної громади, а у разі подання документів законним представником додаються копії документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • копія свідоцтва про народження дитини (для виплати матеріальної допомоги неповнолітній дитині);
 • копія паспорта дитини (у разі наявності);
 • копія документа, що посвідчує усиновлення;
 • копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», дійсного на дату подачі заяви, а для дітей до 14 років – довідку, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї, або опікуну за місцем реєстрації дитини відповідно до абзацу другого пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»;
 • копія свідоцтва про шлюб між загиблим(-ою)/померлим(-ою)  та матір’ю (батьком) дитини – для пасинків/падчерок (для виплати матеріальної допомоги дружині/чоловіку);
 • копія рішення органу опіки та піклування або рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення опіки/піклування – для дітей, над якими встановлено опіку/піклування;
 • копія довідки про взяття на облік дитини як внутрішньо переміщеної особи у будь-якому населеному пункті Чернівецької області, відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 – для внутрішньо переміщених дітей;
 • оригінал довідки з місця навчання – для дітей, які досягли 18-річного віку та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному чи вищому навчальному закладі І-ІV рівнів акредитації.

Залежно від обставин справи, за бажанням (згодою) заявника, можуть подаватися інші документи (зокрема, документи про зміну прізвища, про згоду на усиновлення дитини чи встановлення над нею опіку чи піклування, рішення суду та інші).

В свою чергу, відділ соціальної сфери здійснює прийом заяв і документів від заявників та передає до Департаменту  соціального захисту по мірі надходження, але не пізніше 01 листопада 2024 року.

 

Водночас ВАРТО ВІДМІТИТИ, що:

 • звільнені з військової служби за станом здоров’я та сім’ї загиблихпомерлих Захисників та Захисниць України;
 • члени сімей загиблих/померлих волонтерів;
 • постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих під час революції Гідності;
 • військові капелани,

які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати, також мають змогу отримати одноразову грошову допомогу за рішенням відповідної Комісії. Зазначена допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших складних життєвих обставин (підпункт 15 пункту 1 статті 1 Закону України «Про соціальні послуги») у таких розмірах:

 • звільненим з військової служби за станом здоров’я – розмір допомоги до 25000,00 (двадцяти п’яти тисяч) гривень;
 • особам, які мають право на отримання зазначеної допомоги і дохід яких в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою, не перевищує розмір 10000,00 (десять тисяч) гривень – розмір допомоги до 15000,00 (п’ятнадцяти тисяч) гривень;
 • особам, які мають право на отримання зазначеної допомоги і дохід яких в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою, не перевищує розмір 10000,00 (десять тисяч) гривень – розмір допомоги до 10000,00 (десяти тисяч) гривень;
 • особам, які  мають право на отримання зазначеної допомоги та постраждали внаслідок нещасного випадку чи від стихійного лиха (повінь, пожежа, зсуву та інших природних стихій) – розмір допомоги до 10000,00 (десяти тисяч) гривень;
 • у випадку смерті одного із членів першого ступеню споріднення - розмір допомоги до 10000,00 (десяти тисяч) гривень.

При цьому, загальний розмір допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого/померлого Захисника  та Захисниці України, волонтера, загиблого/померлого під час Революції Гідності розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї, який звернувся за допомогою, та не може перевищувати 30000,00 (тридцять тисяч)  гривень на сім’ю.

Для отримання зазначеної грошової допомоги заявник подає до Чернівецької обласної державної адміністрації чи Чернівецької обласної ради, чи Департаменту соціального захисту відповідний пакет документів, а саме:

 • заяву про надання матеріальної допомоги  із зазначенням обставин, що спонукали його до звернення, реквізитів на які будуть перераховані кошти та згоди на обробку персональних даних, які необхідні для призначення грошової допомоги;
 • копію паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (відповідні сторінки) або ІD-картки разом із витягом із реєстру територіальної громади, а у разі подання документів законним представником додаються копії документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • довідку про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні;
 • копію витягу з наказу про звільнення з військової служби із зазначенням підстав звільнення – для звільнених з військової служби;
 • довідку про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, заявника та працездатних членів сім’ї, які задекларовані/зареєстровані і проживають разом із ним (з місця роботи, навчання, центру зайнятості – для непрацюючих, з податкових органів – для осіб, що займаються підприємницькою діяльністю);
 • копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», дійсного на дату подачі заяви (у разі наявності), а у разі його відсутності – копію документів про участь в АТО/ООС, або заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, Революції Гідності.

В залежності від підстав звернення, заявником додатково надаються такі документи:

 • довідка про стан здоров’я та необхідність лікування або проведення лікування;
 • при нещасних випадках та стихійних лахах (пожежа, повінь, зсув та інших природних стихій) – акт про стихійне лихо із зазначенням суми збитків або майнової шкоди;
 • копія свідоцтва про смерть одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;
 • інші документи, які підтверджують необхідність отримання грошової допомоги.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь